Oбавештење о новој цени воде и канализације

Oбавештење о новој цени воде и канализације

У складу са чл. 87. Закона о заштити потрошача („Сл. гл. Републике Србије“ бр. 88/2021 обавештавамо кориснике услуга ЈКП „Водовод“ Власотинце да је Скупштина општине Власотинце, Закључком 01 број 06-37-15/2024 дала сагласност на одлуку Надзорног одбора                     ЈКП “Водовод” Власотинце бр.789 од 29.03.2024.године  о промени цене воде и канализације

Опис Јед мере Цена без ПДВ-а ПДВ 10% Цена са ПДВ-ом
Домаћинства – вода м3 91,47 9,15 100,62
Домаћинства – канализација м3 33,02 3,30 36,32
Правна лица – вода м3 154,96 15,50 170,46
Праван лица – канализација м3 60,98 6,10 67,08
Накнада за мерно место ком 50,00 5,00 55,00

Цене су исказане у динарима

 

 

Обавештење о новој цени воде је достављено средствима јавног информисања, Телевизији “Власотинце”, Телевизији “Лесковац”, Радио “Гага” и Општинској организацији потрошача “Власотинце” и објављено на сајту www.jkpvodovodvlasotince.com

 

Нови ценовник ће се примењивати на рачунима од јуна 2024.године

 

Обавештавамо потрошаче да након добијања рачуна за мај 2024. године упореде стањa са водомера са фактурисаним стањем и да се у случају одступања јаве управи предузећа у службу обрачуна и наплате, улица Трг Ослобођења 9, I спрат, или vodvlas.napl@gmail.com