О нама

Јавно комунално предузеће “Водовод” Власотинце основано је  Одлуком Скупштине општине Власотинце 01.10.1998. године, поделом ЈКСП „Радник“ Власотинце и формирањем два нова предузећа „Водовод“ и „Комуналац“ да послује ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса.

 

Предузеће послује под именом:  ЈКП “Водовод” Власотинце

 

Седиште: Трг ослобођења бр. 9, Власотинце

 

Одговорно лице предузећа: Звонко Илић, дипл.физико – хемичар

 

Надзорни одбор:

Дејан Станковић, председник,

Александар Јовић, члан и

Татјана Тасић, члан

 

Матични број: 17224247

ПИБ: 100924001

 

Телефон: 016/875-350

Факс: 016/875-409

Фабрика воде: 016/875-499

Бесплатан позив за рекламацију: 0800/334-333

 

Е-mail:  vodvlas@gmail.com

 

Текући рачуни:

160-1250-55 Банка Интеса

200-2405660101924-81 Поштанска штедионица

 

Претежна делатност:

36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 – уклањање отпадних вода

 

Поред основне делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:

  • 21 – изградња цевовода
  • 91 – изградња хидротехичких објеката
  • 22 – постављање водоводних, канализационих, климатизованих и грејних система

 

Прилози:

  • Одлуку СО Власотинце о организовању ЈКП „Водовод“ Власотинце можете преузети овде.

 

  • СТАТУТ ЈКП „Водовод“ Власотинце можете преузети овде.

 

  • ПРАВИЛНИК о раду ЈКП Водовод Власотинце можете преузети овде.

Више о  Историјату водоснабдевања и одвођења отпадних вода у Општини Власотинце можете прочитати овде.

Више о Законском оквиру можете прочитати овде.