Изборник Затворити

Стање водоснабдевања на дан 04.04.2021 године

Сви корисници на територији општине Власотинце имају воду осим,  у делу насеља у МЗ Росуља изнад улице Власотинацких Бригада, као и у МЗ Ломници и делу Насеља у МЗ „Шишав“ у насељу „Чуке“.
 
Тренутно се на ППВ“Нерезине“ производи 49 лит/сек што би у случају да имамо довољну количину воде у резервоарима, задовољило потреба водоснабдевања, обзиром да смо током 2020 и 2021 године реконструкцијом магистралног цевовода и дела секундарне мреже смањили губитке за 10%.
 
Молимо све грађане општине Власотинце да крајње рационално користе воду, у циљу потпуне нормализације водоснабдевања.
 
Након пада водостаја реке Власине, од 04.04.2021 године су отпочети радови на усмеравања воде из реке Власине према црпној станици сирове воде, како би се обезбедила потребна количина воде, обзиром да је отежано бистрење воде са Раставнице, након обимнијих падавина и топљења снега.
 
Воду и даље користити за техничку употребу, све до потврде ЗЗЈЗ Лесковац о њеној хигијенској исправности.
 
Обавештење о кретању цистерни биће истакнуто накасније до 09,30.