Изборник Затворити

Продужен рок за измирење обавеза

Због КОРОНА вируса продужен је рок за измирење обавеза

према ЈКП “Водовод” Власотинце до 30.11.2021 године

Након овог рока за све кориснике који имају дуг према предузећу покренуће се поступак наплате воде принудним путем преко јавних извршитеља а за кориснике који нису платили три узастопна рачуна

покренуће се и поступак привременог искључења са водоводне мреже, сходно члану 58. став 1.

Одлуке о комуналној делатности на територији општине Власотинце, бр.894 од 28.06.2013 године

За све додатне информације можете се обратити правној служби предузећа, радним даном

у периоду од 08.00 до 14.00 учасова у ул. Трг Ослобођења 9 – први спрат

ОВИМ ПУТЕМ СЕ ЗАХВАЉУЈЕМО КОРИСНИЦИМА

КОЈИ РЕДОВНО ИЗМИРУЈУ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ