Изборник Затворити

Обавештење ЗЗЈЗ Лесковац о резултатима испитивања хигијенске исправности воде за пиће

Обавештењем  ЗЗЈЗ Лесковац   о  резултатима  испитивања  хигијенске исправности воде за пиће из централног водовода у Власотинцу, узорковане од 03.02. – 05.02.2021.године, сви узорци прерађене воде на водопостројењу и узорци воде за пиће узорковани у дистрибутивној мрежи централног водовода  у Власотицну су хигијенски исправни , како у физичко – хемијском  тако и у микробиолошком погледу и у складу су са одредбама Правилника о  хигијенској  исправности  воде  за  пиће (Сл. лист  СРЈ бр. 42/98,44/99 и 28/19), тако да се вода из ЈКП „Водовод“ Власотинце може користити за пиће и припрему  хране.