Изборник Затворити

Обавештење ЗЗЈЗ Лесковац о хигијенској исправности воде за пиће узорковане у периоду од 15-17.07.2021 године

На основу извршених анализа ЗЗЈЗ Лесковац  вода из централног водовода у Власотинцу се може користити за пиће и припремање хране, 

јер су сви испитивани узорци прерађене воде на постројењу и дистрибутивној мрежи у периоду од 15-17.07.2021 године хигијенски исправни, како у физичко хемијском, тако и у микробиолошком погледу и у складу су са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (СЛ.лист СРЈ 42/98, 44/99 и 28/19).
Обавештење можете преузети овде.