Изборник Затворити

Обавештење у вези честих прекида у испоруци воде у МЗ Росуља

Поштовани суграђани,

Због радова на санацији државног пута, реконструкцији секундарне водоводне мреже и Магистралног цевовод од улице Народних Хероја до Бољара, долази до честих кидања водоводних инсталација и прекида у испоруци воде,

Разлози оваквих хаварија су, пре свега строст водоводне мреже која је на појединим позицијама и преко 50 година и непостојање катастра водоводних инсталација, што у великој мери отежава извођење радова.

Користимо прилику, да поред извињења потрошачима, дамо и обавештење да ће радови, који су од непроцењиве важности за водоснбдевања општине Власотинце, трајати до краја маја 2020 године и да су оштећења цевовода и даље могућа, као и прекиди у испоруци воде.