Изборник Затворити

Обавештење о промени цене воде и канализације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

 

На основу сагласности Општинског већа Општине Власотинце на Ценовник услуга, радова, механизације и радне снаге ЈКП”Водовод” Власотинце од 08.03.2021 године и објављивања у “Службеном гласнику града Лесковца”  обавештавамо кориснике услуга да је дошло до повећања:

 

  • цене воде за домаћинства за 4,02 динара/м3 без пдв,
  • цене воде за правна лица за 7,43 динара/м3 без пдв,
  • цене канализације за домаћинства за 2,02 динара/м3 без пдв
  • цене канализације за правна лица за 3,72 динара, без пдв,

Нове цене услуга ће се примењивати од 01.04.2021 годину и то:

  • Цена утрошене воде по 1 m3

 

Ред.бр. Категорија потрошача Јед.  мере Цена 

без ПДВ-а

ПДВ

10%

Укупна цена са ПДВ-ом
1 Домаћинства м3 57,63 5,76 63,69
2 Правна 

лица

м3 106,43 10,64 117,07
3 Накнада на прикључак

(Одлука о комуналној делатности на територији општине Власотинце бр.894 од 28.06.2013, члан 48.)

ком 50,00 5,00 55,00

  • Цена канализације по 1 m3

 

Ред.бр. Категорија потрошача Јед. мере Цена 

без ПДВ-а

ПДВ

10%

Укупна цена са ПДВ-ом
1 Домаћинства м3 28,82 2,82 31,64
2 Правна лица m3 53,22 5,32 58,54

 

 

 

 

ЈКП “Водовод” Власотинце