Изборник Затворити

Нормализација у водоснабдевању – тренутно само техничка вода 03.02.2021.

Поштовани,

Након санције три квара на цевоводу сирове воде, дана 02.02.2021 године у 23,00 часова одпочео је поступак препумпавања, прераде и пречишчавања воде на ППВ ”Нерезине”.

Након, пуњења таложница и прања филтера у 01,30 часова одпочела је дистрибуција воде са главног резервоара на ППВ”Нерезине” у количини од 25 л/сек.  која се стално повећавала у зависности од количине прерађене воде.

Тренутно се  у водоводну мрежу дистрибуира 50 лит/сек. 

Током дана се очекује нормализација водоснабдевања.

Снабдевање становништва водом за пиће ће се вршити из 4 цистерне а распоред кретања биће објављен преко медија.

 

Апелујемо на кориснике да не стварају залихе, како би се у што краћем року нормализовало водоснабдевање.

Вода се користи за техничку употребу све до потврде ЗЗЈЗ Лесковац о Хигијенској исправности.