Изборник Затворити

Извештај о водоснабдевању на дан 09.04.2021.године

Извештај о водоснабдевању из централног система водоснабдевања 

општине Власотинце на дан 09.04.2021 године

 

Сви корисници који се снабдевају водом за пиће из централног система водоснабдевања  општине Власотинце имају уредно водоснабдевање.

 

Воду и даље користити у техничке сврхе.

 

У току дана се очекује обавештење ЗЗЈЗ Лесковац о Хигијенској исправности воде о чему ће грађани бити обавештени преко медија.

 

Снабдевање становништва водом за пиће ће се и данас вршити из цистерни по распореду који ће бити познат грађанима, најкасније до 08,00 часова.

 

У Власотинцу, 09.04.2021. године            

                                                                                                          Директор ЈКП “Водовод” Власотинце

                                                                                                            Звонко Илић, дипл. физ. хемичар