Изборник Затворити

Извештај о стању водоснабдевања на дан 08.04.2021 године

Обавештење о водоснабдевању из централног система водоснабдевања 

општине Власотинце на дан 08.04.2021 године

Сви корисници који се снабдевају водом за пиће из централног система водоснабдевања у општини Власотинце имају уредно водоснабдевање.

У току дана ЗЗЈЗ Лесковац ће извршити ванредно узорковање воде. 

Воду и даље користити у техничке сврхе, све до званичне потврде ЗЗЈЗ Лесковац о њеној хигијенској исправности.

Снабдевање становништва водом за пиће ће се и данас вршити из цистерни по распореду који ће бити познат грађанима, најкасније до 08,30 часова.

У Власотинцу, 08.04.2021. године            

                                                                                                          Директор ЈКП “Водовод” Власотинце

                                                                                                            Звонко Илић, дипл. физ. хемичар