Изборник Затворити

Обавештење о водоснабдевању из централног система водоснабдевања општине Власотинце на дан 06.04.2021 године

Обавештење о водоснабдевању из централног система водоснабдевања 

општине Власотинце на дан 06.04.2021 године

 

Сви корисници који се снабдевају водом за пиће из централног система водоснабдевања у општини Власотинце имају уредно водоснабдевање.

Због смањеног капацитета црпне станице, може доћи до пада притиска у водоводним инсталацијама и крткотрајних прекида у испоруци воде, те молимо све кориснике да и даље рационално користе воду.

У току дана ЗЗЈЗ Лесковац ће извршити ванредно узорковање воде. 

Вода и даље користити у техничке сврхе, све до званичне потврде ЗЗЈЗ Лесковац о њеној хигијенској исправности.

Снабдевање становништва водом за пиће ће се и данас вршити из цистерни по распореду који ће бити познат грађанима, најкасније до 09,00 часова.

У Власотинцу, 06.04.2021. године            

                                                                                                          Директор ЈКП “Водовод” Власотинце

                                                                                                            Звонко Илић, дипл. физ. хемичар